Privacy

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ (EU) 2016/679 RENDELET 13. CIKKE ÉRTELMÉBEN

ADATVÉDELEM ÉS COOKIE IRÁNYELV

Jelen irányelv a Megadyne S.p.A (a továbbiakban "Megadyne" vagy "Tulajdonos") által a https://megadynegroup.com/it weboldalon keresztül (a továbbiakban "Weboldal") összegyűjtött személyes adatok kezelésével kapcsolatban követett eljárásokat tartalmazza.

Ahol nincs erre vonatkozóan más utalás, jelen irányelv tájékoztatóként is érvényes – az (EU) 2016/679 rendelet 13. cikke értelmében (a továbbiakban "GDPR") – azok számára, akik a Weboldallal kapcsolatba kerülnek (a továbbiakban "Felhasználó").

Szükség esetén a személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás található a Weboldalon keresztül nyújtott egyedi szolgáltatási oldalakon. Ezeknek a tájékoztatásoknak az a célja, hogy meghatározza az egyes szolgáltatások személyes adatainak kezelési korlátait és módját, melyek alapján a Felhasználó szabadon adhatja hozzájárulását, ahol erre szükség van, és esetlegesen engedélyezheti az adatok összegyűjtését és kezelését.

A kezelés tulajdonosa. A kezelés felelősei.

A kezelés Tulajdonosa a Megadyne, székhelye Via Trieste 16 - 10075 Mathi (Torino), tel. +39.011.926.8052, e-mail info@megadynegroup.com. A kezelés esetleges felelőseinek frissített névsora a Tulajdonos székhelyén áll rendelkezésre.

A kezelt adatok típusa.

A Weboldalon keresztül az alábbi adatokat lehet összegyűjteni és kezelni:

 • böngészési adatok;
 • a Felhasználó által a Weboldalon található kapcsolatok révén önkéntesen megadott személyes adatok.

Sütik.

A sütik olyan apró szöveges fájlok, amelyeket a meglátogatott weboldalak küldenek a felhasználó termináljának, ahol mentésre kerülnek, majd ismételt látogatáskor visszaküldi őket ugyanazoknak a weboldalaknak. A sütik lehetővé teszik a weboldalak helyes és hatékony működését a felhasználói tapasztalat javítása érdekében, lehetővé téve a weboldal számára az információknak a saját számítógép vagy más eszközök memóriájában történő tárolását.

A Weboldal technikai sütiket használ. Ezeknek a sütiknek, mivel műszaki természetűek, a telepítéshez és a használathoz nincs szükségük a Felhasználó előzetes hozzájárulására.

Különösen a Weboldalon használt sütik az alábbi alkategóriákra oszthatók:

 • böngészési vagy munkamenet sütik, melyek a normál böngészést és a Weboldal használatát biztosítják, valamint névtelenül történő információ gyűjtést tesznek lehetővé azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt, hányan látogatják azt, honnan származnak, és melyik másik weboldalakat látogatták meg. Mivel nem kerülnek mentésre a felhasználó számítógépén, a böngésző bezárásával eltűnnek;
 • analitikus sütik, mint például a Google Analitycs által használt sütik, amelyek segítségével statisztikai információk gyűjtésére és elemzésére kerül sor a számítógépen és más eszközökön keresztül, a weboldal felhasználóinak számáról, vagy a weboldalak böngészése során az oldalon végzett kattintások számáról, vagy arról, hogy a felhasználók melyik oldalról érkeznek és melyik weboldalakat látogatták meg;
 • social widgets és plugin: a közösségi oldalak által rendelkezésre bocsátott widgetek és pluginok közül néhány saját sütiket használhat a hivatkozási weboldallal való interakció megkönnyítése érdekében;

Az alábbiakban harmadik felek által a Weboldalra telepített sütik jegyzéke található. Ezek mindegyikéhez fel van tüntetve a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatóhoz vezető link és a használt sütik esetleges inaktiválására vonatkozó tájékoztató linkje. A harmadik felek sütijeivel kapcsolatban a Tulajdonos egyedüli kötelezettsége az, hogy a jelen irányelvbe beillessze a harmadik fél oldalára vezető linket. Ez utóbbi kötelessége, hogy tájékoztatást nyújtson és bemutassa a sütik használatához való esetleges hozzájárulás és/vagy kiiktatás módjáról.

A Felhasználó inaktiválhatja a sütiket a böngésző beállításainak ellenőrzésével és/vagy módosításával, a szállítók által az alábbi linkeken rendelkezésre bocsátott utasítások alapján.

A kezelés célja és jogi alapja.

A Weboldalon keresztül összegyűjtött személyes adatok kezelése az alábbi célokra történik:

 1. a Felhasználó által benyújtott információ kérések kezeléséhez;
 2. a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kommunikációk küldéséhez e-mailben, sms-ben, mms-ben, faxon vagy hasonló eszközökön és/vagy postai szolgáltatással vagy távközlési szolgáltatón keresztül bonyolított telefonhívással.

A személyes adatoknak az a) alpontban leírtakhoz történő kezeléséhez nincs szükség a Felhasználó hozzájárulására, mivel az adatfeldolgozás az érdekelt fél meghatározott kérelmeinek teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk c. 1, b) pontja értelmében. A személyes adatoknak a b) alpontban leírt célokhoz történő kezeléséhez szükség van a Felhasználó hozzájárulására a GDPR 6. cikk c. 1, a) pontja értelmében.

Adatszolgáltatás és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei.

A személyes adatoknak a fenti célokra történő szolgáltatása fakultatív és elmaradásának egyetlen következménye az, hogy a Tulajdonos nem tudja kezelni, illetve nem tud eleget tenni az érdekelt kéréseinek vagy nem tud a szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó kereskedelmi információkat küldeni számára.

Címzettek vagy címzett kategóriák.

A személyes adatokat az alábbi alanyok számára lehet hozzáférhetővé tenni, tudomásukra hozni vagy közölni, akik az esetek függvényében az adatkezelésért felelős vagy azzal megbízott személyekké lesznek kinevezve:

 • ahhoz a csoporthoz tartozó társaságok, amelynek a Tulajdonos tagja (anyavállalatok, leányvállalatok, kapcsolt vállalkozások), a Tulajdonos és/vagy ahhoz a csoporthoz tartozó társaságoknak, amelynek a Tulajdonos tagja, bármilyen jogcímű alkalmazottai és/vagy munkatársai;
 • a köz- és magánszféra szereplői, fizikai vagy jogi személyek, akiknek műszeres tevékenységét a Tulajdonos igénybe veszi a fenti célok eléréséhez vagy akikkel a Tulajdonosnak - jogi vagy szerződéses kötelezettségek alapján - közölnie kell a személyes adatokat.

Minden esetre a személyes adatok nem kerülnek terjesztésre.

Tárolási idő.

A személyes adatok általában a regisztrálásuktól számított 24 HÓNAPIG kerülnek tárolásra a fent jelölt célokra; amennyiben Megadyne-nak váratlanul szüksége van az adatoknak a fent jelzett időtartamot meghaladó időre történő tárolására, további tájékoztató küldéséről gondoskodik.

Hozzáférési, törlési, korlátozási és hordozhatósági jogok.

Az érdekelteket megilletik a GDPR 15. és 20. cikkeiben foglalt jogok. Példaszerűen, minden érdekeltnek:

 1. joga van megerősítést kapni arról, hogy folyamatban van-e vagy sem a rá vonatkozó személyes adatok kezelése;
 2. amennyiben a kezelés folyamatban van, joga van a személyes adatokhoz, valamint a kezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférni, valamint személyes adatairól másolatot kérni;
 3. kérheti a helytelen személyes adatok korrigálását és a nem teljes adatok kiegészítését;
 4. amennyiben fennáll a GDPR 17. cikke által előirányzott feltételek egyike, joga van kérni a rá vonatkozó személyes adatok törlését;
 5. a GDPR 18. cikke által előirányzott esetekben joga van kérni a kezelés korlátozását;
 6. joga van a rá vonatkozó személyes adatokat szerkezetileg rendezett, általánosan használt és automata eszközről olvasható formátumban megkapni, és kérheti egy másik tulajdonos felé történő továbbításukat, amennyiben ez technikailag megoldható.

Tiltakozási jog.

Minden érdekeltnek bármikor joga van személyes adatainak a Tulajdonosok jogos érdekének biztosítása érdekében végzett kezelésével szemben tiltakozni. Tiltakozás esetén személyes adatai nem képezik a kezelés tárgyát, hacsak nincsenek az érdekelt érdekein, jogain és szabadságán túlmutató, a kezelés folytatását indokló vagy egy jog bírósági úton történő megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges törvényes okok.

Hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulásra van szükség, minden érdekeltnek joga van bármikor visszavonni az adott hozzájárulást anélkül, hogy az sértené a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogosságát. A hozzájárulás visszavonása az alábbi címre küldött e-maillel lehetséges privacy@megadynegroup.com.

A hozzájárulás tiltakozási és visszavonási joga marketing célból végzett adatkezeléssel kapcsolatban.

A személyes adatoknak a b) alpontban leírt célokhoz történő kezelésével kapcsolatban minden érdekeltnek joga van bármikor visszavonni az esetlegesen adott hozzájárulást vagy tiltakozhat a kezeléssel szemben, e-mailt küldve az alábbi címre privacy@megadynegroup.com. A kezeléssel szemben így gyakorolt tiltakozás a postai úton vagy telefonhívással történő kereskedelmi tájékoztatásokra is kiterjed, kivéve az adott jog külön történő gyakorlását, például az automatizált kommunikációs rendszerek révén történő adatkezeléssel szembeni tiltakozást.

Az Adatvédelmi biztoshoz benyújtható reklamációs jog.

Ezen kívül minden érdekelt reklamációt nyújthat be a Személyes Adatok Védelméért felelős Biztosnak, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR értelmében őt illető jogokat megsértették. A reklamáció az Adatvédelmi Biztos weboldalán keresztül nyújtható be az alábbi címen: www.garanteprivacy.it.

Frissítések. Jelen Adatvédelmi Irányelv frissítés tárgyát képezi. A Tulajdonos ezért felszólítja a Felhasználókat, akik szeretnék megismerni a Weboldalon keresztül összegyűjtött személyes adatok kezelési módját, hogy időszakosan látogassanak el erre az oldalra.

***

ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

Az (EU) 2016/679 rendelet 13. cikke értelmében (a továbbiakban “GDPR”), Megadyne S.p.A. (a továbbiakban "Megadyne" vagy "Tulajdonos") tájékoztatja Önöket arról, hogy az Önök vállalkozásával (továbbiakban "Ügyfél") és az Önök érdekében eljáró fizikai személyekkel kapcsolatos, az Ügyféltől vagy harmadik személyektől összegyűjtött személyes adatok (továbbiakban "Adatok") kezelése az (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban "GDPR") és az alábbiakban található tájékoztatónak megfelelően történik.

Magától értetődik, hogy az Ügyfél feladata az érdekében eljáró fizikai személyeket tájékoztatni a jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatok kezeléséről és szükség esetén kérni hozzájárulásukat.

A kezelés tulajdonosa. A kezelés felelősei.

A kezelés Tulajdonosa a Megadyne, székhelye Via Trieste 16 - 10075 Mathi (Torino), tel. +39 011 926 8052, e-mail info@megadynegroup.com

A kezelés esetleges felelőseinek frissített névsora a Tulajdonos székhelyén áll rendelkezésre.

A kezelés célja és jogi alapja. Jogos érdekek érvényesítése.

Az Adatok kezelése az alábbi célokból történik:

 1. a Tulajdonos jogi kötelezettségeinek kielégítése érdekében;
 2. azoknak a szerződéseknek a végrehajtásához, amelyeknek az Ügyfél részese vagy kérésére a szerződés megkötése előtt elfogadott intézkedések foganatosításához; 
 3. egy jog bírósági úton történő megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez;
 4. a már vásároltakhoz hasonló termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi tájékoztatások küldése (ún. "soft spam");
 5. promóciós és marketing kezdeményezésekhez, beleértve a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatásokat e-mailben, sms-ben, mms-ben, faxon vagy hasonló eszközökön és/vagy postai szolgáltatással vagy távközlési szolgáltatón keresztül bonyolított telefonhívással;
 6. profilkészítési tevékenység végzése az előző d) és e) pontokban megjelölt tevékenységekhez.

Az Adatkezelésnek az a) alpontban jelölt célokból történő elvégzéséhez nincs szükség az Ügyfél hozzájárulására, mivel arra a Tulajdonos jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez van szükség a GDPR 6. cikk c. 1, c) pontja értelmében. Az Adatkezelésnek a b) alpontban jelölt célokból történő elvégzéséhez nincs szükség az Ügyfél hozzájárulására, mivel az adatkezelésre azoknak a szerződéseknek a végrehajtásához van szükség, amelyeknek az Ügyfél részese vagy kérésére a szerződés megkötése előtt elfogadott intézkedések foganatosításához a GDPR 6. cikk c. 1, b) pontja értelmében. Az Adatkezelésnek a c) alpontban jelölt célokból történő elvégzéséhez nincs szükség az Ügyfél hozzájárulására, mivel arra a Tulajdonos jogos érdekének biztosításához van szükség a GDPR 6. cikk c. 1, f) pontja értelmében. Az Adatkezelésnek a d) alpontban jelölt célokból történő elvégzéséhez nincs szükség az Ügyfél hozzájárulására, mivel arra a Tulajdonos jogos érdekének biztosításához van szükség. Az Adatkezelésnek az e) alpontban jelölt célokból történő elvégzéséhez szükség van az Ügyfél hozzájárulására a 6. cikk c. 1, a) alpontja értelmében.

Az Adatkezelésnek az f) alpontban jelölt célokból történő elvégzéséhez szükség van az Ügyfél hozzájárulására a 6. cikk c. 1, a) alpontja értelmében.

Adatszolgáltatás és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei.

Az a) és b) alpontokban jelölt célokból történő Adatszolgáltatás fakultatív, de szükséges a jogi és szerződési kötelezettségek teljesítéséhez. A c) és d) alpontokban jelölt célokból történő Adatszolgáltatás fakultatív, de szükséges a Tulajdonos jogos érdekeinek érvényesítéséhez. Ezekben az esetekben, az adatszolgáltatás elmaradásának a szerződés szempontjából nincsenek következményei, de a Tulajdonos nem tud kereskedelmi kapcsolatot kialakítani az Ügyféllel. Az e) és f) alpontokban jelölt célokból történő Adatszolgáltatás fakultatív és annak elmaradása következtében a Tulajdonos nem tudja elvégezni a szóban forgó célok eléréséhez szükséges tevékenységeket.

Címzettek vagy címzett kategóriák.

Az Adatokat az alábbi alanyok számára lehet hozzáférhetővé tenni, tudomásukra hozni vagy közölni, akiket a Tulajdonos az esetektől függően az adatkezelésért Felelős vagy önálló tulajdonosokká nevez ki.

 • ahhoz a csoporthoz tartozó társaságok, amelynek a Tulajdonos tagja (anyavállalatok, leányvállalatok, kapcsolt vállalkozások), a Tulajdonos és/vagy ahhoz a csoporthoz tartozó társaságoknak, amelynek a Tulajdonos tagja, bármilyen jogcímű alkalmazottai és/vagy munkatársai;
 • a magánszféra szereplői, fizikai vagy jogi személyek, akik a Tulajdonos igénybe veszi a műszeres tevékenység elvégzéséhez a fenti célok elérése érdekében vagy akikkel a Tulajdonosnak - jogi vagy szerződéses kötelezettségek alapján - közölnie kell a személyes adatokat.

Minden esetre az Adatok nem kerülnek terjesztésre.

Az Adatok harmadik országok felé történő továbbítása.

Az adatok az EU-hoz tartozó országokon belül kerülnek továbbításra. Ezen kívül Megadyne, szükség esetén, harmadik országoknak továbbíthatja az adatokat.

Tárolási idő.

Az Adatok tárolása maximum a Tulajdonos által érvényesíthető jogok elévülési időszakával megegyező időtartamra történik, amint ez időről időre alkalmazható.

Hozzáférési, törlési, korlátozási és hordozhatósági jogok.

Az érdekelteket megilletik a GDPR 15. és 20. cikkeiben foglalt jogok. Példaszerűen, minden érdekeltnek:

 1. joga van megerősítést kapni arról, hogy folyamatban van-e vagy sem a rá vonatkozó személyes adatok kezelése;
 2. amennyiben a kezelés folyamatban van, joga van a személyes adatokhoz, valamint a kezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférni, valamint személyes adatairól másolatot kérni;
 3. kérheti a helytelen személyes adatok korrigálását és a nem teljes adatok kiegészítését;
 4. amennyiben fennáll a GDPR 17. cikke által előirányzott feltételek egyike, joga van kérni a rá vonatkozó személyes adatok törlését;
 5. a GDPR 18. cikke által előirányzott esetekben joga van kérni a kezelés korlátozását;
 6. joga van a rá vonatkozó személyes adatokat szerkezetileg rendezett, általánosan használt és automata eszközről olvasható formátumban megkapni, és kérheti egy másik tulajdonos felé történő továbbításukat, amennyiben ez technikailag megoldható.

Tiltakozási jog.

Minden érdekeltnek bármikor joga van személyes adatainak a Tulajdonosok jogos érdekének biztosítása érdekében végzett kezelésével szemben tiltakozni. Tiltakozás esetén személyes adatai nem képezik a kezelés tárgyát, hacsak nincsenek az érdekelt érdekein, jogain és szabadságán túlmutató, a kezelés folytatását indokló vagy egy jog bírósági úton történő megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges törvényes okok.

Hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulásra van szükség, minden érdekeltnek joga van bármikor visszavonni az adott hozzájárulást anélkül, hogy az sértené a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogosságát. A hozzájárulás visszavonása az alábbi címre küldött e-maillel lehetséges privacy@megadynegroup.com

Az Adatvédelmi biztoshoz benyújtható reklamációs jog.

Ezen kívül minden érdekelt reklamációt nyújthat be a Személyes Adatok Védelméért felelős Biztosnak, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR értelmében őt illető jogokat megsértették. A reklamáció az Adatvédelmi Biztos weboldalán keresztül nyújtható be az alábbi címen: www.garanteprivacy.it.

***

SZÁLLÍTÓKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Az (EU) 2016/679 rendelet 13. cikke értelmében (a továbbiakban “GDPR”), Megadyne S.p.A. (a továbbiakban "Megadyne" vagy "Tulajdonos") tájékoztatja Önöket arról, hogy az Önök vállalkozásával (továbbiakban "Szállító") és az Önök érdekében eljáró fizikai személyekkel kapcsolatos, a Szállítótól vagy harmadik személyektől összegyűjtött személyes adatok (továbbiakban "Adatok") kezelése az (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban "GDPR") és az alábbiakban található tájékoztatónak megfelelően történik.

Magától értetődik, hogy a Szállító feladata az érdekében eljáró fizikai személyeket tájékoztatni a jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatok kezeléséről és szükség esetén kérni hozzájárulásukat.

A kezelés tulajdonosa. A kezelés felelősei.

A kezelés Tulajdonosa a Megadyne, székhelye Via Trieste 16 - 10075 Mathi (Torino), tel. +39 011 926 8052, e-mail info@megadynegroup.com

A kezelés esetleges felelőseinek frissített névsora a Tulajdonos székhelyén áll rendelkezésre.

A kezelés célja és jogi alapja. Jogos érdekek érvényesítése.

Az Adatok kezelése az alábbi célokból történik:

 1. a Szállító műszaki-, gazdasági- és pénzügyi alkalmasságának, valamint az értékelés alapját képező követelmények meglétének ellenőrzéséhez, a minősítési eljárás keretében, a Tulajdonos szállítóit tartalmazó adatbázisba történő felvétel vagy az adatbázis frissítése érdekében;
 2. a Tulajdonos jogi kötelezettségeinek kielégítése érdekében;
 3. azoknak a szerződéseknek a végrehajtásához, amelyeknek a Szállító részese vagy a Szállító kérésére a szerződés megkötése előtt elfogadott intézkedések foganatosításához; 
 4. egy jog bírósági úton történő megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez;
 5. profilkészítési tevékenység végzése az előző a) pontban megjelölt értékelések és ellenőrzések elvégzéséhez

Az Adatkezelésnek az a) és d) alpontokban jelölt célokból történő elvégzéséhez nincs szükség a Szállító hozzájárulására, mivel arra a Tulajdonos jogos érdekének biztosításához van szükség a GDPR 6. cikk c. 1, f) pontja értelmében. Az Adatkezelésnek a b) alpontban jelölt célokból történő elvégzéséhez nincs szükség a Szállító hozzájárulására, mivel arra a Tulajdonos jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez van szükség a GDPR 6. cikk c. 1, c) pontja értelmében. Az Adatkezelésnek a c) alpontban jelölt célokból történő elvégzéséhez nincs szükség a Szállító hozzájárulására, mivel az adatkezelésre azoknak a szerződéseknek a végrehajtásához van szükség, amelyeknek a Szállító részese vagy a Szállító kérésére a szerződés megkötése előtt elfogadott intézkedések foganatosításához a GDPR 6. cikk c. 1, b) pontja értelmében. Az Adatkezelésnek az e) alpontban jelölt célokból történő elvégzéséhez szükség van a Szállító hozzájárulására a 6. cikk c. 1, a) alpontja értelmében.

Adatszolgáltatás és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei.

Az a) és d) alpontokban jelölt célokhoz történő Adatszolgáltatás fakultatív, de szükséges a Tulajdonos jogos érdekeinek érvényesítéséhez. A b) és c) alpontokban jelölt célokhoz történő Adatszolgáltatás fakultatív, de szükséges a jogi és szerződési kötelezettségek teljesítéséhez. Ezekben az esetekben, az adatszolgáltatás elmaradásának a szerződés szempontjából nincsenek következményei, de a Tulajdonos nem tud kereskedelmi kapcsolatot kialakítani a Szállítóval. Az e) alpontban jelölt célokból történő Adatszolgáltatás fakultatív, és annak elmaradása következtében a Tulajdonos nem tudja elvégezni a szóban forgó célok eléréséhez szükséges tevékenységeket.

Címzettek vagy címzett kategóriák.

Az Adatokat az alábbi alanyok számára lehet hozzáférhetővé tenni, tudomásukra hozni vagy közölni, akiket a Tulajdonos az esetektől függően az adatkezelésért Felelős vagy Önálló tulajdonosokká nevez ki:

 • ahhoz a csoporthoz tartozó társaságok, amelynek a Tulajdonos tagja (anyavállalatok, leányvállalatok, kapcsolt vállalkozások), a Tulajdonos és/vagy ahhoz a csoporthoz tartozó társaságoknak, amelynek a Tulajdonos tagja, bármilyen jogcímű alkalmazottai és/vagy munkatársai;
 • a köz- és magánszféra szereplői, fizikai vagy jogi személyek, akiknek műszeres tevékenységét a Tulajdonos igénybe veszi a fenti célok eléréséhez vagy akikkel a Tulajdonosnak - jogi vagy szerződéses kötelezettségek alapján - közölnie kell a személyes adatokat.

Minden esetre az Adatok nem kerülnek terjesztésre.

Az Adatok harmadik országok felé történő továbbítása.

Az adatok az EU-hoz tartozó országokon belül kerülnek továbbításra. Ezen kívül Megadyne, szükség esetén, harmadik országoknak továbbíthatja az adatokat.

Tárolási idő.

Az Adatok tárolása maximum a Tulajdonos által érvényesíthető jogok elévülési időszakával megegyező időtartamra történik, amint ez időről időre alkalmazható.

Hozzáférési, törlési, korlátozási és hordozhatósági jogok.

Az érdekelteket megilletik a GDPR 15. és 20. cikkeiben foglalt jogok. Példaszerűen, minden érdekeltnek:

 1. joga van megerősítést kapni arról, hogy folyamatban van-e vagy sem a rá vonatkozó személyes adatok kezelése;
 2. amennyiben a kezelés folyamatban van, joga van a személyes adatokhoz, valamint a kezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférni, valamint személyes adatairól másolatot kérni;
 3. kérheti a helytelen személyes adatok korrigálását és a nem teljes adatok kiegészítését;
 4. amennyiben fennáll a GDPR 17. cikke által előirányzott feltételek egyike, joga van kérni a rá vonatkozó személyes adatok törlését;
 5. a GDPR 18. cikke által előirányzott esetekben joga van kérni a kezelés korlátozását;
 6. joga van a rá vonatkozó személyes adatokat szerkezetileg rendezett, általánosan használt és automata eszközről olvasható formátumban megkapni, és kérheti egy másik tulajdonos felé történő továbbításukat, amennyiben ez technikailag megoldható.

Tiltakozási jog.

Minden érdekeltnek bármikor joga van személyes adatainak a Tulajdonosok jogos érdekének biztosítása érdekében végzett kezelésével szemben tiltakozni. Tiltakozás esetén személyes adatai nem képezik a kezelés tárgyát, hacsak nincsenek az érdekelt érdekein, jogain és szabadságán túlmutató, a kezelés folytatását indokló vagy egy jog bírósági úton történő megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges törvényes okok.

Hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulásra van szükség, minden érdekeltnek joga van bármikor visszavonni az adott hozzájárulást anélkül, hogy az sértené a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogosságát. A hozzájárulás visszavonása az alábbi címre küldött e-maillel lehetséges privacy@megadynegroup.com

Az Adatvédelmi biztoshoz benyújtható reklamációs jog.

Ezen kívül a szállító reklamációt nyújthat be a Személyes Adatok Védelméért felelős Biztosnak, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR értelmében őt illető jogokat megsértették. A reklamáció az Adatvédelmi Biztos weboldalán keresztül nyújtható be az alábbi címen: www.garanteprivacy.it.